6972210280 Πεντάβρυσο, Καστοριάς erga.par@gmail.com
hero image

 

Ιδιωτικά έργα
Παρασκευαΐδης - Χωματουργικά - Χωματουργικές Εργασίες - Πολιτικός Μηχανικός - Χωματουργικές Εργολαβίες - Καστοριά

 

 

 

 

Η επιχείρηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ εδρεύει στην Καστοριά και δραστηριοποιείται στο χώρο των τεχνικών έργων. Αναλαμβάνει κάθε είδους Ιδιωτικό χωματουργικό ή τεχνικό έργο.
Η επιχείρηση διαθέτει και πολιτικό μηχανικό (ΕΔΕ) που αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα, από όπου μας ζητηθεί στη  Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά.
Είναι στον χώρο της κατασκευής από το 1978 με μεγάλη εμπειρία ιδιαίτερα στα χωματουργικά έργα αλλά και σε κάθε είδους τεχνικό έργο ή εργασία. Επειδή οι χωματουργικές εργασίες καλύπτουν μεγάλη γκάμα εργασιών και απαιτούνται  χωματουργικά μηχανήματα ανάλογα με το το εργο που εκτελείται,  για αυτό η επιχείρηση  διαθέτει πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό χωματουργικών μηχανημάτων  με έμπειρους  χειριστές, ικανούς να φέρουν εις πέρας τις εργασίες που τους ανατίθεται και με στόχο την σωστή περάτωση του έργου, την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ: Εκσκαφές, επιχώσεις, εκβραχισμοί, ιδιωτικά αποχετευτικά δίκτυα, ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης, αρδευτικά δίκτυα, διαμόρφωσεις χώρων, μεταφορά και προμήθεια πάσης φύσεως αδρανών και γαιωδών υλικών.